Goede Doelen

Elk lustrum wil de Leiden Roadrunners Club zijn sociale gezicht laten zien door zich in te zetten voor lokale goede doelen.

Met deze uitdaging werd het afgelopen lustrum ook al veel geld opgehaald om lokale doelen te ondersteunen.  Zo werd een speeltoestel aangeschaft voor een openbare speeltuin en een nieuwe tent voor de scouting voor gehandicapten.

1989 - 2014

De goede doelen van het 5e Lustrum van de LRRC

Voor dit lustrum heeft men gekozen de volgende lokale Leidse doelen te steunen:

  1. Xenia het eerste hospice in Nederland voor jongeren en jongvolwassenen – Een audio-installatie en spelcomputer voor de woonkamer
  2. “Huis ter Does” complex voor ouderen – Beamer met computer
  3. Vrouwensportgroep Slaaghwijk – Sportmaterialen
  4. Vrouwkindcentrum ‘De Spiegeling” voor een cursus Sportenderwijs (10 x 2 uur)

De doelen wat uitgebreider toegelicht

XENIA

Midden in het leven in het hart van Leiden aan de Kloosterpoort zal Xenia dit voorjaar haar deuren openen. Het is het eerste hospice in Nederland voor jongeren en jongvolwassenen (16 tot 35 jaar) die aan een ernstige, levensduurverkortende, ongeneeslijke ziekte lijden zoals een oncologische of neurologische aandoening, een spierziekte of stofwisselingsziekte. Zij vallen wat palliatieve zorg betreft buiten de boot. Ze zijn te oud voor het kinderhospice en te jong voor het reguliere hospice.

Het is niet altijd mogelijk dat de noodzakelijke zorg door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden geboden. In dat geval kan Xenia al dan niet tijdelijk een uitkomst bieden.

Xenia wil deze jongeren een ‘thuis’ bieden waar, naast intensieve zorg, veel aandacht is voor een omgeving afgestemd op hun leeftijd, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die hen nog rest. Er zal niet alleen terminale zorg worden verleend maar ook respijtzorg (het tijdelijk ondersteunen van de thuissituatie) en overbruggingszorg (als de jongere niet direct uit het ziekenhuis naar huis kan).

De kostbare inrichting van Xenia dient geheel door geldelijke donaties bijeen gebracht te worden. Hierbij staat, naast de verpleegkundig noodzakelijke voorzieningen, het karakter van een ‘thuis’ voor de jongere of jongvolwassene voorop.

Voor de jongeren zouden wij graag  een audio-installatie en spelcomputer voor de woonkamer hebben. De Leiden Road Runners gaat zich dit Lustrum onder andere voor dit doel zich hard in zetten.

 

Huis ter Does

Huis ‘ter Does’ I en II aan de Klaprooskamp te Leiderdorp is een complex voor ouderen vanaf 55 jaar, van Woonzorg met daarnaast een complex van Rijnhartwonen, in totaal 150 appartementen. Woonzorg heeft ± 2 jaar geleden de recreatieruimte vernieuwd met daarin ook een mooie keuken. Het recreatieteam bestaat uit 11 dames, die zeer actief zijn met het verzorgen van gezellige middag/ochtend en avonden in de week, lunches, kerstdiner enz. Er wordt steeds een kleine bijdrage gevraagd om het betaalbaar voor ouderen te houden, dus veel geld is er niet voor bijzondere dingen zoals onze grote wens: een beamer plus computer voor films, presentaties en dergelijke.
Bij de Leiden Road Runners doen veel ouderen aan sportief wandelen.

De Does: Wij zijn heel blij met de toe zegging voor onze beamer en computer, er ging een hoera door Huis Der Does.

 

Gezinscentrum Slaaghwijk

In de Slaaghwijk/Merenwijk Leiden is sinds 2008 een bijzondere sportgroep voor vrouwen. Bijzonder in die zin, dat de deelneemsters bestaan uit vrouwen die in hun land van herkomst (buiten Europa) niet of nauwelijks gesport hebben in hun jeugd. Ze komen uit diverse landen, bijvoorbeeld Afghanistan, Irak, Turkije, Marokko, Somalië, Burundi, Rwanda, Soedan.

Velen van hen waren nog nooit in een gymzaal geweest. Hun leeftijden variëren van 25 jaar tot 75 jaar. Het wekelijkse sportuur bestaat uit: muzikale warming-up, conditietraining, looptraining, spierversterking- en lenigheidoefeningen, en daarna een ontspannend spel zoals lijnbal, volleybal, badminton. De vrouwen ervaren dat sport en spel goed is voor hun gezondheid en dat sporten ook een vrolijk en sociaal gebeuren is, dus weer goed voor hun geestelijke gezondheid. Jullie zouden ze eens bezig moeten zien !

Door het zelf ervaren gaat men zo ook het belang van sport inzien voor hun kinderen.

Eigen sportmateriaal zoals halters, dumbel, ballen, houten stokken zijn er niet veel een aanvulling hierop is zeer welkom.
Heel fijn dat de Road Runners zich wil in zeten voor deze extra materialen.

 

Vrouwkindcentrum ‘De Spiegeling’

Het Vrouwkindcentrum (VKC) ‘De Spiegeling’ is een vrijwilligerscentrum met als doel om vrouwen uit Leiden en omstreken te helpen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het centrum zet zich vijf dagen per week in voor vrouwen met allerlei verschillende culturele en etnische achtergronden die veelal op of rond het financieel minimum leven. Voor sommigen is een eigen bijdrage van één euro voor activiteiten al te veel. Het ontplooien en ontwikkelen kan op verschillende gebieden zijn. Zo hebben we lessen Nederlands en computerlessen, maar ook bv een cursus ‘Klussen in en om het huis’.

Een zeer populaire cursus die we in het verleden aangeboden hebben was ‘Sportenderwijs’ (http://www.danswerk.nl/dansen/sportenderwijs/ ). Dit was een serie lessen waarbij vrouwen door middel van sporten en adviezen op het gebied van voeding, gewicht konden verliezen. Tot onze grote spijt is deze cursus gestopt omdat wij hier geen subsidie meer voor konden krijgen. Dit is een groot gemis voor ons centrum omdat dit juist een cursus is waar veel behoefte aan bestaat en waar veel vrouwen baat bij hebben. Vaak ontbreekt het de vrouwen aan kennis over gezonde voeding en hebben ze niet het geld om naar een sportschool te gaan. Ook is een bekend gegeven dat, om af te vallen, motivatie een zeer belangrijke voorwaarde is. Deze motivatie kregen de deelneemsters door de enthousiaste en zeer professionele docente Liza Soffner en ook door het sporten in een vaste groep en op een vertrouwde lokatie.

Wat wij dan ook heel graag willen is deze cursus Sportenderwijs  in 2014 opnieuw aanbieden aan onze vrouwen zodat zij uiteraard gezonder worden maar ook meer leren over voeding en beweging en deze kennis eventueel kunnen delen met hun omgeving. Dit kunnen wij niet doen zonder voldoende geld en zijn dan ook dankbaar dat de Leiden Road Runners Club ons wil steunen